STAMBENI OBJEKTI MEHANIKA PULA

Mehanika Pula
Mehanika Pula

Investitor: MEHANIKA PULA d.o.o.

Lokacija: PULA

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2007-2008

Vrijednost: 110.000,00 €

Opis: Stambeni objekti Mehanika Pula