Ove stranice osmišljene su kao web asistent koji Vam pruža informacije o trenutnoj lokaciji naših servisera. Klikom na ikonu pojedinog servisera dobivate dodatne kontaktne informacije.Klik na ikonu padajućeg menija s lijeve strane omogućava vam filtriranje servisera po gradovima.