HOTEL ALBATROS POREČ

Hotel Albatros
Hotel Albatros

Investitor: Plava Laguna d.d. Poreč

Lokacija: POREČ

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2006

Vrijednost: 1.530.000,00 €

Opis: Rekonstrukcija i adaptacija hotela Albatros