HAIX TVORNICA MALA SUBOTICA

Haix Tvornica Mala Subotica
Haix Tvornica Mala Subotica

Investitor: HAIX obuća d.o.o.

Lokacija: MALA SUBOTICA

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2009, 2014

Vrijednost: 370.000,00 €, 350.000,00 €

Opis: Poslovno-proizvodna građevina HAIX 2009, Poslovno-proizvodna građevina HAIX (II faza 2014) Mala Subotica